විදුලි සේවකයන්ට අවසන් නිවේදනයක් | දිනමිණ

විදුලි සේවකයන්ට අවසන් නිවේදනයක්

හෙට දහවප් 12.00 පෙර සේවයට වාර්තා කරන්නැයි,අනියම් සහ පරිවාස විදුලි සේවකයන්ට, විදුලිබල අමාත්‍යාංශයෙන් අවසන් නිවේදනයක් නිකුත්කරයි.


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...