විදුලි සේවකයන්ට අවසන් නිවේදනයක් | දිනමිණ

විදුලි සේවකයන්ට අවසන් නිවේදනයක්

හෙට දහවප් 12.00 පෙර සේවයට වාර්තා කරන්නැයි,අනියම් සහ පරිවාස විදුලි සේවකයන්ට, විදුලිබල අමාත්‍යාංශයෙන් අවසන් නිවේදනයක් නිකුත්කරයි.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...