මංගලගේ ප්‍රථම පන්දාහේ නෝට්ටුවට අත්සන් | දිනමිණ

මංගලගේ ප්‍රථම පන්දාහේ නෝට්ටුවට අත්සන්

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් අත්සන් තැබූ පළමු රුපියල් පන්දහසේ මුදල් නෝට්ටුව පිරිනැමීම ඊයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී සිදුකෙරිණි.
 
 

නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...