රේගුවට නව අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරියක් | දිනමිණ

රේගුවට නව අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරියක්

රේගුව නව අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරිය ලෙස පී,එස්,එම් චාල්ස් පත්කර තිබේ.

මීට පෙර ඇය මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය ලෙස කටයුතු කළාය.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...