විරෝධතාවකින් ගල්කිස්ස අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් | දිනමිණ

විරෝධතාවකින් ගල්කිස්ස අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක්

විරෝධතාවකින් නිසා ගාලු පාරේ ගල්කිස්ස අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් නිර්මාණය වී ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

පොලිසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ පවතින තදබදය අවම කර ගැනීම සදහා විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසයි.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...