උද්ඝෝෂණයක් නිසා පුරහල අවට තදබදයක් | දිනමිණ

උද්ඝෝෂණයක් නිසා පුරහල අවට තදබදයක්

කොළඹ පුරහල ආසන්න ප්‍රදේශයේ අධික රථවාහන තදබදයක් ඇති වී තිබේ.

ඒ, බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට පැවැත්වෙන උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙනි.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...