ලංගම රියදුරු,කොන්දොස්තර නිවාඩු අවලංගුවේ | දිනමිණ

ලංගම රියදුරු,කොන්දොස්තර නිවාඩු අවලංගුවේ

දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන්, සියලු ශ්‍රී ලංගම රියදුරන්ගේ සහ කොන්දොස්තරවරුන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර තිබේ.
ඒ අනුව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ  සියලු සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කිරීමට මෙන්ම ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථ විශේෂ කාලසටහනක් යටතේ ධාවනය කිරීමටද අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...