සීනි නිෂ්පා­ද­නය වැඩි කිරී­මට පිය­වර | දිනමිණ

සීනි නිෂ්පා­ද­නය වැඩි කිරී­මට පිය­වර

මදාරා මුදලිගේ 

ශ්‍රී ලංකාවේ උක් වගාබිම්වල ඵලදායිතාව වර්ධනය කර සීනි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්තායතනය ආශ්‍රිත උක් වගා බිම් ප්‍රදේශවල රජයේ හා එම සමාගමේ මූල්‍ය දා‍යකත්වයෙන් වාරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, ඒ යටතේ වැව් 13ක් හා ඇළ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමටත්, අලුතින් ඇළ මාර්ග, ජල පොකුණු හා නළ ළිං ඉදි කිරීමටත් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා පසුගිය දා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

පැල්වත්ත සීනි සමාගමේ සීනි නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය උක්‍ ගස් වගා කරනු ලැබ ඇති වගාබිම් බොහෝමයක් වර්ෂා ජලයෙන් පෝෂිත ප්‍රදේශ වන අතර ජල හිඟය හේතුවෙන් උක් ගස් අස්වැන්න අඩු වීම නිසා සමාගමේ නිෂ්පාදන කටයුතුවලට බලපෑම් එල්ල වී තිබීම හේතුවෙන් රජය විසින් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

රජයට අනුබද්ධ කර්මාන්තායතනයක් වන පැල්වත්ත සීනි සමාගම ඌව පළාතේ අර්ථිකය තුළ ඉතා වැදගත් කර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබන අතර මෙරට වාර්ෂික සීනි අවශ්‍යතාවෙන් 10%ක් පමණ එම ආයතනය විසින් නිපදවනු ලබයි.

 


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...