ලංකාව මුලින්ම පන්දුවට පහරදීමට තීරණය කරයි | දිනමිණ

ලංකාව මුලින්ම පන්දුවට පහරදීමට තීරණය කරයි

ශ්‍රි ලංකා - පකිස්තාන සිව් වන එක්දින තරගයේ කාසියේ වාසිය ශ්‍රි ලංකාව හිමිකරගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රි ලංකා කණ්ඩායම මුලින්ම පන්දුවට පහරදීමට තීරණය කලේය.


නව අදහස දක්වන්න