අන්තර් මෝසම් සක්‍රීය වෙයි – සවස් කාලයේ වැස්ස | දිනමිණ

අන්තර් මෝසම් සක්‍රීය වෙයි – සවස් කාලයේ වැස්ස

අන්තර් මෝසම් කාලගුණ තත්වය දිවයින පුරා ක්‍රමයෙන් සක්‍රිය වෙමින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

ඒ අනුව සවස් කාලයේ දී ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව ඉහළ මට්ටමක පවතී. දිවියනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස 2.00න් පසු වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරනු ලැබේ.

විශේෂයෙන් කොළඹ, කළුතර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවල වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල උදෑසන කාලයේදීත් වැසි ඇති විය හැකිය.


නව අදහස දක්වන්න