එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රගතියෙන් බිඳක් | දිනමිණ

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රගතියෙන් බිඳක්

සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගිය මහ මැතිවරණයෙන් පසු අනෙකුත් පක්ෂවලින් ඉල්ලා සිටියේ මැතිවරණයෙන් වැඩිම ආසන ගණනක් දිනා ගත් පක්ෂයේ නායකයා වශයෙනි. එම ඉල්ලීමට සුබවාදී ප්‍රතිචාර වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට එක් විය. එම ආණ්ඩුව වසර දෙකක් රට පාලනය කළේය.

එම වසර දෙක තුළ සම්මුති ආණ්ඩුවේ සිටිමින් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩ නැංවිම සඳහා යන ගමනේදි එක්සත් ජාතික පක්ෂය අත් කර ගත් සුවිශේෂි ජයග්‍රහණ කිහිපයක් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී රටට ඉදිරිපත් කළේය. ඒ "එක්සත් ජාතික පක්ෂය - ප්‍රගතියෙන් බිඳක්" යනුවෙනි. මේ එම වාර්තාවේ දෙවැනි කොටසයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආර්ථික දැක්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනයත්, ආදායම් වැඩිකිරීමෙන් 2020 වන විට ඉහළ මැදි ආදායම් රටක් බවට පත්කිරීමත්ය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කළමනාකරණය යටතේ වසර දෙකක් තුළ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියල් ට්‍රිලියන 11.8ක් දක්වා එනම් 14%කින් ඉහළ ගොස් ඇත. 2014 දී රුපියල් ට්‍රිලියන 10.4ක සිට 2016දී රුපියල් ට්‍රිලියන 11.8 දක්වා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සෑම වසරකම ඉහළ ගොස් ඇත. (ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව 2016 ප්‍රධාන ආර්ථික දර්ශක)

ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම 2014 සිට මේ දක්වා 10%කින් වැඩි වී ඇත. 2014දී රුපියල් 498,828ක්ව තිබූ ඒක පුද්ගල ආදායම 2016දී රුපියල් 558,363 දක්වා 11.9%කින් වැඩි වී ඇත. එනම් ආදායම් ඉපයීම ඉහළ ගොස් ඇත. (ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව 2016 ප්‍රධාන ආර්ථික දර්ශක)

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය හේතුවෙන් ඇති වී ඇති ආර්ථික වර්ධනය නිසා වසර තුනක් තුල ඉහළ මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට පත්වීමට හැකියාව ලැබේ. 4.4%ක් ව න වර්තමාන ආර්ථික වර්ධන වේගය 2020 වන විට 7%ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි ‍අපේක්ෂා කෙරේ. 2020 වන විට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය අමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 125 දක්වාත් ඒක පුද්ගල ආදායම අමෙරිකන් ඩොලර් 5797 දක්වාත් ඉහළ ගොස් ශ්‍රී ලංකාවඉහළ මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් වේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ. (මුදල් අමාත්‍යාංශය වාර්ෂික වාර්තාව 2016 පි. 87)

රැකියා දස ලක්ෂයක ඉලක්කය කරා යන ගමනේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් මේ වන විට නව රැකියා අවස්ථා 400,000ක් උදා කරදී ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට පත්වූ දින සිට නව රැකියා අවස්ථා 400,000ක් උදා කර දී ඇත. 2015 මුල් කාර්තුවේදී 7,800,070ක්ව තිබූ රැකියා නියුක්තිකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 2017 වන විට 8,230,207 දක්වා 430,137කින් වැඩි වී ඇත. (ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රම බලකා සමීක්ෂණය වාර්ෂික වාර්තාව 2016)

මින් පෙර කවරදාකවත් නොවූ අයුරින් කාන්තාවන්ගේ සේවා නියුක්තිය ඉහළ ගොස් ඇත. මේ වන විට ශ්‍රම බලකායේ වාර්තාගත මිලියන තුනක කාන්තා නියෝජනයක් පවතී. 2017 පළමු කාර්තුවේදී කාන්තා රැකියා නියුක්තිය 2,995,161කි. එය 2015 පළමු කාර්තුවට සාපේක්ෂව 23,276ක වැඩිවීමකි. (ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රම බලකා සමීක්ෂණය කාර්තුමය වාර්තාව)

ආර්ථික හා රැකියා අවස්ථා පුළුල් කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසායකියන් දිරිමත් කරනු ලබයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා රුපිය් බිලියන 3.7ක ණය ලබාදී ඇත. 2017 වන විට කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා රුපියල් බිලියන 3.75ක ණය මුදලක් ලබාදී ඇත. (මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය)

ව්‍යාපාර 25,000ක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නව ණය යෝජනා ක්‍රමයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් සාර්ථකව ආරම්භ කොට ඇත. ක්ෂුද්‍ර කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වැඩිදියුණු කිරීමටත් නව රැකියා අවස්ථා උත්පාදනයටත් 2017 වසරේදී නව ස්වශක්ති ණයයෝජනා ක්‍රමය ආරම්භ කරන ලදී. (ස්වශක්ති, ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය)

නව රැකියා 50,000ක් උත්පාදනය අරමුණු කරගනිමින් කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින් හා ව්‍යවසායකයින් සඳහා ණය සහන ලබාදීමට රුපියල් බිලියන 4.4ක මුදලක් වෙන් කොට ඇත. (ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ස් 2017 අගෝස්තු 18)

පොදු ජනතාවට වඩාත් යහපත් ජීවිතයක් ලබාදීමටත් ජීවන වියදම සපුරා ගැනීමටත් වැඩ කරන ජනතාව වෙනුවෙන් සහනයක් ලබාදීමටත් ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වල ගෘහාශ්‍රිත ආදායම ඉහළ නැංවීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය කටයුතු කොට ඇත.

දස ලක්ෂයකට වඩා වැඩි ජනතාවකගේ ජීවන තත්වය නඟා සිටුවමින් රජයේ සේවකයින්ගේ මාසික වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. වෛද්‍යවරුන්, ගුරුවරුන් හා අනෙක් රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් ඉටු කරනු ලබන සේවාව අගය කරමින් රුපියල් 10,000ක මාසික වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දෙන ලදී. 2016 අග වන විට සමස්ත රජයේ සේවකයින් සංඛ්‍යාව 1,398,742කි. (ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වාර්ෂික වාර්තාව 2016 පි. 131, 137)

රජයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් තුනෙන් එකකින් ඉහළ දමා ඇත. 2014 සිට රජයේ සේවක වැටුප 36.8%කින් ඉහළ ගොස් ඇත. (ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වාර්ෂික වාර්තාව 2016, පි. 134)

පෞද්ගලික අංශය සඳහා රුපියල් 10,000ක අවම වැටුපක් නියම කිරීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පියවර ගන්නා ලදී. 2016 ජනවාරි මස සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවම වැටුප රුපියල් 10,000 බවට පත් කරන ලදී. (ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වාර්ෂික වාර්තාව 2016, පි. 133)

අය වැය සහන පැකේජය දෙගුණ කරන ලදී. අය වැය සහන දීමනාව ලබාගැනීමේ වැටුප් සීමාව දෙගුණ කිරීමට රජය විසින් කටයුතු කරන ලදී. පෞද්ගලික අංශයේ සේවා යෝජකයින් විසින් රු. 20,000 සිට රු. 40,000 දක්වා වැටුප් ලබන සෑම සේවකයෙකු වෙනුවෙන්ම රු. 1000 ක දීමනාවක් ගෙවනු ලැබේ. මෙම සංශෝධන හේතවෙන් කෘෂිකර්මාන්තයේ නියුතු මිලියන 2.5න් මාසිකව රු. 25000 පමණ උපයනු ලබන බහුතරයක් සඳහා ප්‍රතිලාභ හිමි වේ. (ලංකා සේවා යෝජකයින්ගේ සම්මේලනය 2016 අප්‍රේල් 12 අය වැය කථාව 2017, පි. 10)

පෞද්ගලික අංශයේ වැටුප් 15%කට වඩා ඉහළ ගොස් ඇත. 2014 සිට 2016 දක්වා කාලය තුළ අවිධිමත් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ වැටුප 15.7%කින් ඉහළ ගොස් ඇත. (ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ව ාර්ෂික වාර්තාව 2016, පි. 134)

බහුතරයක් පවුල් සඳහා තම ආදායමෙන් වැඩි කොටසක් තම ප්‍රයෝජනයට ගැනීම තහවුරු කරනු වස් සහ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන ජන කොටස් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳාහ බදු සහන ලබාදීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය කටයුතු කරන ලදි. බදු සඳහා යටත් නොවන වාර්ෂික ආදායම් සීමාව රු. 750,000 සිට රු. 1,200,000 දක්වා 2016 දී වැඩි කරන ලදී. (ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වාර්ෂික වාර්තාව 2016, පි. 287)

තව කොටසක් හෙට පත්‍රයේ...


නව අදහස දක්වන්න