පහරගහකැලේ මහ විදුහලේ ගුරු නිවාස අපරාදේ | දිනමිණ

පහරගහකැලේ මහ විදුහලේ ගුරු නිවාස අපරාදේ

සේනානායක සමුද්‍රය ඉදිකරීමෙන් පසු බිහි වු ප්‍රථම ගොවි ජනපද පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා ඉදි වු පරගහකැලේ මහා විද්‍යාලයේ ගුරු නිවාස සියල්ලම ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට නොහැකි ලෙස අබලන්ව ඇත.

ගල්ඔය මිටියාවත සරු සාර කිරීමට වෙහෙස මහන්සී වී පාසල්වලට මෙන්ම වෙනත් ආයතනවලට ද සේවයට පැමිණි වැඩි දෙනා පිට පළාත්වල අය නිසා ඒ ගුරුභවතුන්ට මේ නිල නිවාස ඉදිවිය. නමුත් පසුව මේ පළාතේ අයම පාසලේ ගුරුවරු ලෙස වැඩ බාර ගෙන ඇත.

පරගහකැලේ ගම්මානය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුවේ සභාපති පීටර් දිසානායක මහතා - වසර 60ක පමණ සිටි නඩත්තුවක් නැති මේ නිල නිවාස අබලන් වුණා. මේ ගොඩනැගිලිවලින් ප්‍රයෝජනයක් ගත හැකි දැයි සොයා බැලිය යුතුයි.

හිටපු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රි ඩී. එම්. නන්දසේන මහතා - ගුරුවරුන්ට නැත්නම් රජයේ සේවකයන්ටවත් මේ නිල නිවාස ලබා දුන්නා නම් ඒවා ආරක්ෂි වෙනවා. 2013 ගම්උදාව වෙනුවෙන් ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කර දෙන්න යැයි අපි ඉල්ලීම් කළා. නමුත් එය කළ නොහැකි වුණා.

අම්පාර කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක විමලසේන මද්දුමආරච්චි මහතා - මේ නිල නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය කළ නොහැකියි. ඒවා ඉවත් කිරීමට තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා.

පියසේන වතුදුර දිගාමඩුල්ල සංචාරක


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...