සුනාමි අවධානමක් නැහැ | දිනමිණ

සුනාමි අවධානමක් නැහැ

මඩකලපුව හා කල්මුණ අවට මුහුදු ජල මට්ටම යම් ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් තිබුණ ද එය සුනාමි තත්ත්වයක් නොවන බව ආපදා කළමනාකරණය මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

ජනතාවට කළබල නොවන ලෙස ද ආපදා කළමනාකරණය මධ්‍යස්ථානය ජනතාවට වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...