අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ : LIVE | දිනමිණ

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ : LIVE

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ | அமைச்சரவை முடிவுகள் | Cabinet Decisions |


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...