වසර දෙකකින් අපනයන ආදායම දෙගුණ කිරීමේ වැඩසටහනක් ඇරැඹුවා | දිනමිණ

වසර දෙකකින් අපනයන ආදායම දෙගුණ කිරීමේ වැඩසටහනක් ඇරැඹුවා

අපනයනය දෙගුණ කර ශ්‍රී ලංකාව ණය උගුලෙන් බේරා ගැනීමේ අරමුණින් ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය අගය එකතු කළ ප්‍රාථමික කර්මාන්ත නිෂ්පාදන අපනයනයෙන් ගෝලීය වෙළෙඳ පොළක් ඇති කිරීම සිය ප්‍රමුඛ පියවර බවට පත්කර සිටී.

ඒ සඳහා ප්‍රාථමික කර්මාන්තකරුවන් මෙහෙයවීම, ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රාථමික කර්මාන්ත නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම, අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන ගෝලීය වෙළෙඳ පොළට ප්‍රවිෂ්ට කිරීමෙන් විදේශිය විනිමය සංචිතය ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරයි.

ආකර්ෂණීය ලෙස ගෝලීය වෙළෙඳ පොළට ඇතුළුවී තරගකාරිත්වයට මුහුණදෙමින් ප්‍රාථමික කර්මාන්ත, කෘෂි හා ධීවර නිෂ්පාදන භාණ්ඩ හා සේවා හරහා එම වෙළෙඳ පොළෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් අත්පත් කර ගැනීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම වසර 2020 වනවිට දෙගුණ කර ගනිමින් ඩොලර් බිලියනය දක්වා නැංවීමට දැනටමත් කටයුතු සැලසුම් කර ඇති බව අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා අවධාරණය කරයි.

ප්‍රාථමික කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු ආයෝජකයන්, ගොවීන්, සුළු පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්, සේවා සපයන්නන් හා ව්‍යවසායකයන් ජාලගත කර රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන ගෝලීය වෙළෙඳ පොළට අනුබද්ධ කිරීම, තරගකාරිත්වය ජයගැනීමට දැනුම හා අත්දැකීමෙන් සන්නද්ධවීමට දෙස් විදෙස් අලෙවි ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්, සම්මන්ත්‍රණ, වෙළෙඳ සල්පිල් සංවිධානය කිරීම හා සම්බන්ධවීම, විදෙස් සමාගම් සමඟ ව්‍යාපාර ඇරඹීමට ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයන් දිරිගැන්වීම, කෘෂි හා ධීවර සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට සිය ව්‍යාපාර ඇරඹීමට ඉඩම් සපයාදීම සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම, කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ ඩිජිටල් තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කර අදාළ සියලු පාර්ශ්වයන්ට තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම, අපනයන භෝග, පලතුරු වගාව, මල් වගාව ඇතුළු ඉහළ අපනයන වටිනාකමක් ඇති වෙනත් භෝග නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම, අමාත්‍යාංශය වෙත වාර්ෂිකව වෙන්කෙරෙන ප්‍රතිපාදන ඵලදායීව උපයෝගී කර ගනිමින් රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය සිය ඉදිරි වැඩසටහන් සඳහා කේන්ද්‍රගතකොට ඇත.

අභිනවයෙන් ස්ථාපිත වූ අමාත්‍යංශයක් ලෙස අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේද සහාය ඇතිව 2016 වසරේදී ඉලක්කගත අරමුණු වෙත ළඟාවීමට අමාත්‍යංශයට හැකියාව ලැබිණි. ඒ අත්දැකීම් මත 2017 වසර වෙනුවෙන් අය-වැය යෝජනාවලින් වෙන්වූ ප්‍රතිපාදන ලබාගනිමින් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර ඉන් බොහෝමයක් 2018 වසර සඳහා ද සැලැසුම් කර ඇත.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...