සරසවි සිසු රක්ෂණයට ලක්ෂ 1100ක් | දිනමිණ

සරසවි සිසු රක්ෂණයට ලක්ෂ 1100ක්

රජය නිදහස් අධ්‍යාපනය ශක්තිමත් කරනවා වගේම අධ්‍යාපනයට නිඳහස ශක්තිමත් කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පවසයි.
 
උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග  අමාත්‍යාංශය වැයශීර්ෂ  (21) පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැණුනු අතර විවාදයට එක්වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසී ය.

නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...