සීමා නීර්ණ ගැසට් පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම කල් යයි | දිනමිණ

සීමා නීර්ණ ගැසට් පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම කල් යයි

පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා විසින් පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා නිකුත් කළ සීමා නීර්ණ ගැසට් පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම ලබන මස 04 වනදා දක්වා අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...