අමාත්‍යාංශ තුනක වැයශීර්ෂ විවාදයට | දිනමිණ

අමාත්‍යාංශ තුනක වැයශීර්ෂ විවාදයට

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ වැඩසටහන යටතේ අමාත්‍යාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැනීමට  අද (23) දිනයේ නියමිතය.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන,ක්‍රීඩා, අභ්‍යන්තර කටයුතු,වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු යන අමාත්‍යාංශ වැයශීර්ෂ විවාදයට ගැනේ.

අද පාර්ලිමේන්තුව පෙ.ව.9.30ට අාරම්භ වීමට නියමිතය.


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...