පුංචි ඡන්දය ගැන එජාපයෙන් විශේෂ නිවේදයක් | දිනමිණ

පුංචි ඡන්දය ගැන එජාපයෙන් විශේෂ නිවේදයක්

මැතිවරණය ජනතා අයිතියක් බවත් යමෙකු එම අයිතිය පරාජය කිරීමට කටයුතු කරන්නේ නම් ඒ සඳහා ගතයුතු සියලු ජනතා හිතවාදී ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිවේදනය කරයි.

එහි මහලේකම් කබීර් හෂීම් විශේෂ නවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ ජනතාවට පළාත් පාලන මැතිවරණය ලබාදීම සඳහා ගතහැකි සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි.

 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...