කොළඹින් ඒ 3ක් ගන්න ළමයකුට අද විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න බෑ | දිනමිණ

කොළඹින් ඒ 3ක් ගන්න ළමයකුට අද විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න බෑ

පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය ශක්තිමත් කරන්න සැමගේ සහාය ඕනෑ

විශ්වවිද්‍යාලවලට ළමයින් ඇතුළත් කරගන්නේ ජාතිය අනුව නෙවෙයි, ලකුණු අනුව. කලා පීඨයට ළමයින් ඇතුළත් කරගන්නේ සමස්ත ලංකා දක්ෂතාව අනුව. කලා පීඨයට තමයි දක්ෂම ළමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. විද්‍යා විෂයන්ට යන්නේ දිස්ත්‍රික් පදනම අනුව. සිංහල ළමයි නැඟෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයට එනවා නම් එන්නේ ඔවුන්ගේ ලකුණු ප්‍රමාණය අනුව.

නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රකාශ කළා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ විශාල හිඟයක් තියෙනවා කියලා. 4768ක පුරප්පාඩු තියෙනවා කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කළා. එම පුරප්පාඩු පිළිබඳ මම පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. විශ්වවිද්‍යාල ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව 10865යි. ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලය 6097ක් වේ. ඒ අනුව 4768ක් වූ පුරප්පාඩු වේ. එම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා තාවකාලිකව බඳවාගෙන තියෙනවා 2212ක්. කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ 119ක් බඳවාගෙන තියෙනවා. Assignment පදනම යටතේ 40ක් බඳවාගෙන තියෙනවා. බාහිර දේශකයන් 2865ක් ඉන්නවා. ඒ අනුව පුරප්පාඩු පුරවන්න අපි 5236ක් බඳවාගෙන තියෙනවා.

යහපාලන රජයට චෝදනා ආවා නිදහස් අධ්‍යාපනය විනාශ කරන්න යනවා කියලා. පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයට මුල්තැන දෙනවා කියලා. නමුත් මේ අයවැයෙන්ම පේනවා අපි රජයේ විශ්වවිද්‍යාල ආරක්ෂා කරන්න. නිදහස් අධ්‍යාපනය ශක්තිමත් කරන්න වැඩපිළිවෙළ රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. වෛද්‍ය පීඨ 03ක්, තාක්ෂණ පීඨ 07ක් ආරම්භ කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට රක්ෂණයක් ලබාදෙන්නට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ලබාගැනීම සඳහා වන නිර්නායක පුළුල් කරලා ළමයි 3000කට ඒ ශිෂ්‍යත්ව ලබාගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙනවා.

ඇත්ත වශයෙන්ම දියුණු රටවල 80%ක් අධ්‍යාපනයට වියදම් කරන්නේ පෞද්ගලික අංශය. ආණ්ඩුව වියදම් කරන්නේ 10% ක් 15%ක්. නමුත් අපේ රටේ 95%ක්ම වියදම් කරන්නේ රාජ්‍ය අංශය. මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්නට සුදුසුකම් ලබන හැමකෙනෙකුටම අධ්‍යාපනයක් ලබාදෙන්නට රජයට මුදල් ප්‍රතිපාදන නැහැ. ඒ නිසා පෞද්ගලික අංශය සම්බන්ධවීම ඉතාමත් වැදගත්. සයිටම් අර්බුදය අවසන් කිරීමට ලැබීම ගැන අපි ඉතාම සතුටු වෙනවා. සයිටම් ආයතනය ක්‍රමානුකූලව අහෝසි කරන අතර ඊට සමගාමීව රාජ්‍ය නොවන ආදායමක් උපයන්නේ නැති ආයතනයක් පෞද්ගලික අංශයේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය ලබාදීම සඳහා පිහිටුවනවා.

අධ්‍යාපනයේ දියුණුව ගැන සමහර මන්ත්‍රීවරුන් අද කතා කළා. නමුත් ඒ මන්ත්‍රීවරුම තමයි පසුගිය කාලේ වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාර ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාර මඟින් මේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය කඩාකප්පල් කළේ මාස 8ක් 9ක් වෛද්‍ය පීඨ වහලා තිබුණා. කවුද ඒක පිටිපස්සේ හිටියේ අපිද? නැහැ විපක්ෂයේ සිටින අය. විපක්ෂයේ සිටින අය තමයි වෛද්‍ය පීඨ සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රීය කළේ. ඒ අය පාර්ලිමේන්තුවේදී අධ්‍යාපනය නඟා සිටුවීම ගැන කතා කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට ගිහින් අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් කරනවා. පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය අත්‍යවශ්‍යයි.

අද කොළඹින් ඒ 3ක් ගන්න ළමයෙකුට විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න බැහැ. ඒ ළමයින්ට අපි මොනවද කරන්නේ. පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය ශක්තිමත් කරන්න සියලු දෙනාගේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. මහින්දානන්ද මන්ත්‍රීතුමා කතා කරලා එළියට ගියා. එතුමා සඳහන් කළේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ගැන. මම එතුමාට කියන්න කැමතියි මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ කොටස් 3ක් තිබෙනවා. ඒ කොටස් 3ම කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ලබා දුන්නේ කැබිනට් අනුමැතිය අනුවයි.

අපි දන්නවා පසුගිය රජය කාලයේ පාරවල් ආරම්භ කරපු හැටි. කිසිම අධිවේගී මාර්ගයකට ටෙන්ඩර් කැඳෙව්වේ නැහැ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හිතුවා දුන්නා. අධිවේගී මාර්ග පමණක් නොවේ අනෙකුත් මාර්ගත් හිතුවා දුන්නා. යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසු අපි සියලු මාර්ග ටෙන්ඩර් පටිපාටියට අනුව තමයි ලබාදුන්නේ. එතුමාට ඉතිහාසය අමතක වෙලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සිටියා නම් මේ වන විට පාර හදලා අවසන් කියලා.

අපි යහපාලන ආණ්ඩුව භාරගන්න කොට කොළඹ මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ එක බිම් අඟලක්වත් මැනලා තිබුණේ නැහැ. එතුමා මුල්ගල් තිබ්බා පස් හය තැනක. නමුත් එක බිම් අඟලක් මැනලා තිබුණේ නැහැ. අපි පසුගිය අවුරුදු දෙකේ ඉඩම් කැබලි 20000ක් පමණ මැන්නා. අපි ඉන් පසු ඒවා පවරා ගත්තා. ඒ අයට වන්දි දුන්නා. මම එතුමාට කියන්න කැමැතියි අපිට සහයෝගය දෙන්න කොළඹ මහනුවර අධිවේගී මාර්ගය සම්පූර්ණ කරන්න. මොකද මේක දළදා වහන්සේ වන්දනා කරන්න යන මාර්ගය. අපි පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින සෑම දෙනාගේම සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙනවා.

උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය මාර්ග ව්‍යාපෘතිය යටතේ දැවැන්ත සංවර්ධන වැඩ කොටසක් කරනවා. 2019 අවසන් වන විට උතුර, නැඟෙනහිර, ඌව, බස්නාහිර යන පළාත් ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග කි.මී. 6885ක් කාපට් කර සංවර්ධනය කරනවා.

මම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමාට කිව්වා පිටරට අධ්‍යාපනයට යන මුදල තක්සේරු කරලා දෙන්න කියලා. පිටරටට ළමුන් යවන ආයතන 100ක් තිබෙනවා. එයින් ආයතන 26ක් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා ළමයි යවනවා. මිලියන 7000ක් වියදම් වෙනවා මේ ආයතන 26න් පමණක පිටරට වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට ගිහින් ඉගෙන ගන්න. බංගලාදේශය / කසකස්තානය / චීනය වැනි රටවලට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල අවශ්‍යයි කියන්න මෙවැනි මුදලක් අපේ රටේ ආරක්ෂා කරගන්න.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...