දිස්ත්‍රික්ක 06කට නායයෑමේ අවදානම තවදුරටත් | දිනමිණ


 

දිස්ත්‍රික්ක 06කට නායයෑමේ අවදානම තවදුරටත්

දිස්ත්‍රික්ක 06ක් සඳහා නායයෑමේ අවදානම තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පියවර ගෙන තිබේ

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ අද පෙරවරු 9.30 සිට හෙට පෙරවරු 9.30 දක්වා මෙම අනතුරු ඇඟවීම සිදුකර ඇති බවයි.

ඒ අනුව රත්නපුර, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, කළුතර, බදුල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා මෙම අනතුරු ඇගවීම නිකුත් කර  තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න