ගාලුපාර ලෝටස් වටරවුමෙන් වැසේ | දිනමිණ

ගාලුපාර ලෝටස් වටරවුමෙන් වැසේ

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ගලුමුවදෙර පාර ලෝටස් වටරව්මෙන් වසාදමා ඇති බව වාර්තාවේ.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...