වන දිවිය පුවත් පත. චිත්‍ර වැඩමුළුව - 2017 LIVE | දිනමිණ

වන දිවිය පුවත් පත. චිත්‍ර වැඩමුළුව - 2017 LIVE

වන දිවිය පුවත් පත. චිත්‍ර වැඩමුළුව - 2017 සීතාවක තෙත් කලාපීය උද්භිද උද්‍යානයේ සිට සජිවීව...


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...