දකුණේ විදුහල්පතිවරුන්ට-ගුරුවරුන්ට ජනවාරි සිට නිල ඇඳුම් | දිනමිණ

දකුණේ විදුහල්පතිවරුන්ට-ගුරුවරුන්ට ජනවාරි සිට නිල ඇඳුම්

එළඹෙන ජනවාරි මාසයේ සිට දකුණු පළාතේ සියලු විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් සහ ගුරු උපදේශකවරුන් සඳහා නිල ඇඳුමක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය චන්දිම රාසපුත්‍ර මහතා පැවසීය.

ඒ සඳහා ඔවුන්ට නිල ඇඳුම් සඳහා රුපියල් 5,000ක දිරි දීමනාවක් ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති බව ඇමැතිවරයා පැවැසීය. දකුණු පළාතේ විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් සහ ගුරු උපදේශකවරුන් 30,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිටින බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

නිල ඇඳුම් දීමනාව සඳහා රුපියල් දසලක්ෂ 150ක් වෙන්කර ඇති අතර ලබන ජනවාරි මාසයේ නිල ඇඳුම් දිරි දීමනාව ලබාදීම සැලසුම් කර ඇති බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

පෝද්දල සමූහ නන්දසේන ගමගේ


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...