ජනතා සංවර්ධන සම්මාන උළෙලේ රන් සම්මානය ල‍ේක්හවුසියට | දිනමිණ

ජනතා සංවර්ධන සම්මාන උළෙලේ රන් සම්මානය ල‍ේක්හවුසියට

ශ්‍රී ලංකා පුහුණු හා සංවර්ධන ආයතනය මගින් සංවිධානය කළ 2016/2017 වසර සඳහා වූ ජනතා සංවර්ධන සම්මාන උළෙලේ රන් සම්මානය ලංකාවේ සිමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමට හිමි විය.

සම්මාන උළෙල අද පස්වරුවේ සිනමන් ලේක්සයිඩ් හෝටලයේදි පැවැත් විනි.

එම අවස්ථාව නැරඹීම සදහා පහත දර්ශන වෙත පිවිසෙන්න..

 


නව අදහස දක්වන්න