ඉන්දි­යානු සාගර කලා­පයේ ලොව ප්‍රමු­ඛ­තම ගුවන් සේවය | දිනමිණ

ඉන්දි­යානු සාගර කලා­පයේ ලොව ප්‍රමු­ඛ­තම ගුවන් සේවය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම වියට්නාමයේ ෆූ ක්වොක් හි පැවති ලෝක සංචාරක සම්මාන ජාත්‍යන්තර උළෙලේ දී “ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ ලොව ප්‍රමුඛතම

ගුවන් සේවය” (“World’s Leading Airline to the Indian Ocean” ) ලෙස සම්මානයෙන් පිඳුම් ලැබීය. ලොව ප්‍රමුඛතම ගුවන් සමාගම් 13 ක් මෙම සම්මානය සඳහා නිර්දේශ වී තිබිණි.

මෙම සම්මානය දිනා ගැනීම තුළින් දකුණු ආසියා කලාපයේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ප්‍රබලත්වය තහවුරු වන අතර ගුවන් සමාගම මේ වන විටත් දකුණු ආසියානු කලාපයේ ගමනාන්ත 14 ක් වෙත සතියකට ගුවන් ගමන් වාර 133ක් සිදුකරයි.

( බුද්ධගයා සහ වරණාසි වෙත වන්දනා සමයන් හි සිදු කරන ගුවන් ගමන් මෙහෙයුම් ඇතුළුව) ඩකා, කරච්චි සහ ලාහෝර් වැනි ජනප්‍රිය නගරවලටද ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය මෙහෙයුම් සිදුකරයි. මාලදිවයින ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන වෙළඳපොලක් වී ඇති අතර ඒ අනුව ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම මාලදිවයින වෙතසතියකට ගුවන් ගමන් වාර 31 ක් පිරිනමයි. එසේම ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය සිය ගුවන් ගමන් ජාලය

ව්‍යාප්ත කරමින් නිවාඩු සංචාර සඳහා පහසුකම් සැලසීම වෙනුවෙන් මැදපෙරදිග, යුරෝපය, ඈත පෙරදිග සහ ඕස්ට්‍රේලියාව වෙත මෙහෙයුම් සිදු කරයි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය මාලදිවයිනේ ගැන් දුපත වෙත ගුවන් මෙහෙයුම් සිදු කළ ප්‍රථම අන්තර්ජාතික ගුවන් සේවය වන අතර ඒ අනුව මාලදිවයිනේ ගමනාන්ත දෙකක් වෙත ද මෙහෙයුම් සිදුකරන එකම ගුවන් සමාගම බවට ද පත්විය.


නව අදහස දක්වන්න