හොර දොස්තරලා 30000ක් | දිනමිණ

හොර දොස්තරලා 30000ක්

සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න

රට පුරා ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන් 30,000 ක් පමණ සිටින බවට විවිධ අංශ මඟින් තොරතුරු වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන් නීතියේ රැහැනට හසුකර ගැනීම සඳහා පොලිස් මූලස්ථානයේ සහයෝගය ලබා ගැනීමට සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමැති වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා තීරණය කරයි.

රට පුරා පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා කටයුතුවල වෛද්‍යවරුන් 15,000 ක් සේවය කරන අතර, ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන් නීතියේ රැහැනට හසුකර ගැනීම සඳහා වෛද්‍යවරුන් පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා නියාමන සභාවේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.

මේ වැඩපිළිවෙළ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සහයෝගය ලබාදෙන ලෙස සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා පෞද්ගලික සේවයේ යෙදී සිටින සියලුම වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි. වෛද්‍ය නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි වීමෙන් ආරක්ෂිත, ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවාවක් ජනතාවට ලැබී ඇත. පෞද්ගලික අංශයෙන් ද එවැනි සේවාවන් ලබාදීම සඳහා ව්‍යාජ වෙද්‍යවරුන් පිළිබඳ තොරතුරු පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා නියාමන සභාවට ලබාදෙන ලෙස ඇමැතිවරයා ඉල්ලීමක් කරයි. 


නව අදහස දක්වන්න