කළුතර දහම් පාසල් සිසුහු ජුසේවාස් පියතුමා සමරති | දිනමිණ

කළුතර දහම් පාසල් සිසුහු ජුසේවාස් පියතුමා සමරති

කළුතර මිසමේ දහම් පාසල් සිසුන් විසින් ජුසේවාස් පියතුමා සිහිකරනු වස් පසුගියදා වැඩසටහනක් පවත්වනු ලැබිණි. කළුතර දේවස්ථානයේ ජුබිලි ශාලාවේදී පැවැති මේ උත්සවයේදී ජුසේවාස් පියතුමා දැදුරුඔය තරණය කළ අයුරු සහ ජේසු තුමා මුහුද මත ඇවිද ගිය අයුරු රඟ දැක්වුණ අයුරු.

ඡායාරූපය- කළුතර දකුණ විශේෂ 

 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...