ජාතික දූෂණ විරෝධී වැඩපිළිවෙළක් | දිනමිණ

ජාතික දූෂණ විරෝධී වැඩපිළිවෙළක්

ජාතික දූෂණ විරෝධී වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව සැලසුම් කර තිබේ.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ සරත් ජයමාන්න සඳහන් කළේ, ඒ සඳහා විවිධ පාර්ශවයන්ගෙන් යෝජනා සහ අදහස් ලබා ගන්නා බවයි.

ඒ අනුව රාජ්‍ය අංශය, පෞද්ගලික අංශය, සිවිල් සංවිධාන සහ මහජනතාවගෙන් ඊට අදාළ අදහස් හා යෝජනා ලබා ගනු ඇති.

රාජ්‍ය සේවය තුළ සිදුවන දූෂණ, වංචා මැඩලීම මෙම වැඩපිළිවෙළේ අරමුණ බවද සදහන්.

 

නව අදහස දක්වන්න