දකුණේ පාසල් සංවර්ධනයට දසලක්ෂ 5490ක් | දිනමිණ

දකුණේ පාසල් සංවර්ධනයට දසලක්ෂ 5490ක්

ගාල්ල උතුර සමූහ - දික්වැල්ලේ තිලකරත්න

ළගම පාසල හොදම පාසල ජාතික වැඩ සටහන යටතේ රුපියල් දසලක්ෂ 5490ක් පළාත් සභාවේ පාසල්වලට වෙන්කර ඇති බව දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ඇමැති ෂාන් විජය ලාල් ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

දකුණු පළාත් සභාවේ 2018 අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් ප්‍රධාන ඇමැතිවරයා මේ බව පැවසීය.

මේ යටතේ පාසල් 756ක යෝජනා 888කට කොන්ත්‍රාත් ලබා දී ඇති බව ද  ඊට නිවාස පහසුකම් සණීපාරක්ෂක පහසුකම් ජලය සහ විදුලිය පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම ද ඇතුළත් බව ද ඒ මහතා දැන්වීය.

ද්වීතියික අංශයේ අධ්‍යපන සංවර්ධනය සම්බන්ධව විශේෂ අවදානයක් යොමු කරමින් වැඩ සටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වූ බව ද අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයට සිසුන් සුදානම් කරන සිසු තරණ වැඩසටහන ඉන් ප්‍රධාන බව ද 2016 වර්ෂයේ දී 76.66%ක විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵලයක් ලබමින් දකුණු පළාත අ.පො. ස (සා.පෙළ) ප්‍රතිඵල වලින් දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානයට පත් වූ අයුරින්ම මෙවර ද ඉලක්ක ගත කණ්ඩායම් හදුනා ගැනීම සහ සිසු තරණ අත් පොත් ලබා දීම විද්‍යාව ගණිතය ඉංග්‍රීසි ඇතුළු සියලු විෂයයන් ඉගැන්වීමට ගුරු ස්ථාපනය විචාරවත් කිරීමට එම විෂයන් ඉගැන්වීමට නවීන තාක්ෂණික ඉගනුම් හා ඉගැන්වීම් උපකරණ සැපයීමට පියවර ගන්නා බව ද මහ ඇමැතිවරායා කීය.

ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලය සමග ඒකාබද්ධව පවත්වනු ලබන සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් උසස් පෙළ විෂය ධාරාවන් තෝරා ගැනීමට පෙර විෂය සම්බන්ධව සහ විෂයන් තෝරා ගැනීමේ දී සිසුන්ට ඉදිරියේ දී ළගාකර ගැනීමට හැකි ඉලක්ක පිළිබදව සිසුන් දැනුවත් නිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව ද ඒ මහතා පැවැසීය.


නව අදහස දක්වන්න