අම්පාර බස් නැවතුම්පොළේ කඩ කාමර සුපිරියි | දිනමිණ

අම්පාර බස් නැවතුම්පොළේ කඩ කාමර සුපිරියි

කුලිය දරන්න බැරි වෙළෙන්දෝ අසරණයි

වඩාත් පහසුකම් ඇති අංග සම්පුර්ණ අම්පාර නව බස්නැවතුම් පල විවෘත කිරීමෙන් පසු ප්‍රශ්න කිහිපයක් උද්ගත වී ඇතැයි ජනතාව පවසති.

ස්වයං රැකියාවක් සේ බස් නැවතුම් පොළේ වෙළෙදාම් කරන සංචාරක වෙළදුන්, කුඩා හෝටල්හිමියන් සහ උප තැපැල් කාර්යාලය මේ ගැටලුවට මුහුණ දී ඇත. ඔවුන්ට නව බස් නැවතුම්පොළෙ වෙළදාම් කිරීමට ද තහනම් කර ඇත. බස් නැවතුම් පළේ ඉහළ මාලයෙන් කඩ කාමර දී ඇතත් මාසික කුළිය රුපියල් 26000ක් වන ඔවුන්ට දරා ගැනීමට නොහැකි බව ඔවුහු පවසති.

අම්පාර බස් නැවතුම් පළේ පවත්වාගෙන ගිය උප තැපැල් කාර්යාලය ද මෙතෙක් ඔවුන්ට වෙන් කර ඇති ස්ථානයට ගොස් නැති අතර තාවකාලිකව ඉදි කර ඇති ස්ථානයේම තවමත් පවත්වයි. උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරයා මෙවැනි විශාල මුදලක් ගෙවීමට තමන්ම හැකියාවක් නැතැයි පවසයි. ඔහු මේ ගැන උසස් නිලධාරීන් දැනවුත් කර ඇත.

අම්පාර ප්‍රධාන තැපැල් ස්ථානාධිපති එම්. අයි. අලියාර් මහතා - බස් නැවතුම්පොළේ උප තැපැල් කාර්යාලය උසස් ලෙස ඊ මේල්, ෆැක්ස් පහසුකම් සලසා දී ඇති බැවින් මහජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන්ට කි.මී. ගණන් දුර ගෙවා ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයට පැමිණීමට අවශ්‍ය නොවන බැවින් මේ ගැන තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී තිබෙනවා.

අම්පාර නගර සභවේ ලේකම් ලක්මාල් තෙන්නකෝන් මහතා - පළාත් පාලන ආයතන නගා සිටුවීමේ වැඩසටන යටතේ ලෝක බැංකුව විසින් රුපියල් කෝටි තුනක් බස් නැවතුම් පොළ ඉදි කිරීමට නැගෙනහිර පළාත් සභාව හරහා අම්පාර නගර සභාවට ලබා දුන්නා. ඉදි කිරීම් ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථමයෙන් පැරැණි බස් නැවතුම් පළේ වෙළෙද ප්‍රජාව, රජයේ නිලධාරීන් සහ නගර සභා නිලධාරීන් විසින් ගනු ලැබු තීරණ අනුව කටයුතු දැනට සිදු වනවා.

අම්පාර මහ දිසාපති තුසිත පී. වනිගසිංහ මහතා - ලෝක බැංකුව විසින් ලබා දුන් මුදල් නිසා බස් නැවතුම්පොළේ පිරිසිදුකම ආරක්ෂා කිරීමට සාකච්ඡාවලදී ගත් තීරණ නිසා කමන්ට මේ පිළිබදව කෙලින්ම මැදිහත් වීමට නොහැකියි. නමුත් මේ වෙළෙදුන්ට යම් කිසි සාධාරණයක් සිදු කරදීමට ස්වයං රැකියා ව්‍යාපෘතියකට යෙදවීම සදහා පියවරක් ගන්නවා.

පියසේන වතුදුර දිගාමඩුල්ල සංචාරක


නව අදහස දක්වන්න