උතුරුමැද ග්‍රාමීය රෝහල් දෙකක් සංවර්ධනයට | දිනමිණ

උතුරුමැද ග්‍රාමීය රෝහල් දෙකක් සංවර්ධනයට

උතුරු මැද පළා‍තේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණ ඇතිව උතුරු මැද පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් රුපියල් දසලක්ෂ තිහකට අධික මුදලක් වැයකරමින් ඉදිකළ මාතෘ ළමා ඒකකය, හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය සහ බාහිර රෝගී අංශයක් උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර පී.බී. දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා ජනතා අයිතියට පත් කෙරිණි.

මේ අනුව රුපියල් ලක්ෂ 67ක මුදලක් වැය කර පහළ තලාව ග්‍රාමීය සෞඛ්‍ය සායන මධ්‍යස්ථානය, රුපියල් ලක්ෂ 59ක් වැය කරමින් ඉදිකළ ගල්නෑව රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය සහ රුපියල් දසලක්ෂ 18ක පමණ වියදමින් ඉදිකළ කලාවැව රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදී.

මේ ප්‍රතිකර ඒකක විවෘත කිරීම මගින් මෙතෙක් විශාල අඩුපාඩුවක් පැවති සෞඛ්‍ය තත්ත්වය යහපත් මට්ටමට පවත්වාගෙන යෑමට හැකිවීමත්, ඒ මගින් නීරෝගීමත් ඉදිරි පරපුරක් බිහි කිරීමට හැකිවීම ඉතා අනගි ක්‍රියාවක් බව පළාත් ආණ්ඩුකාර පී.බී. දිසානායක මහතා එහිදී පැවැසීය. එසේම ජනාධිපතිතුමන්ගේ සංකල්පයක් අනුව නීරෝගීමත් ජනතාවක් බිහිකිරීමේ අරමුණ පෙරදැරිව මේ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීමට ලැබීමෙන් එතුමන්ගේ කාර්ය ඵල දැරීමට හැකි වෙතැයි ද ආණ්ඩුකාරවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මේ අවස්ථාවට පළාත් ‍සෞඛය අමාත්‍යාංශ ලේකම් සමන් බන්දුලසේන මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ.

අනුරාධපුර මධ්‍යම සමූහ අමිල ප්‍රභාත් වනසිංහ


නව අදහස දක්වන්න