පොල් ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීම පොල් හිඟයට ලොකු බලපෑමක් | දිනමිණ

පොල් ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීම පොල් හිඟයට ලොකු බලපෑමක්

ගම්පහ, අත්තනගල්ල සහ මීරිගම යන ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් කොට්ඨාසයන්හි විශාල වශයෙන් පොල් ඉඩම් කට්ටිකර ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා යොදාගැනේ. පොල් හිඟයට හා පරිසරය කෙරෙහි එය තදින් බලපා තිබෙන බව මීරිගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටුවේ සම සභාපති සංජය සිරිවර්ධන මහතා පසුගියදා පැවැති ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීමේදී පැවසීය. පොල් ඉඩම් කට්ටි කර විකිණීම නතර කරවීමට පියවර ගතයුතු බවද ඒ මහතා පැවසීය.

උඩුගම්පොළ සමූහ


නව අදහස දක්වන්න