විශේෂ මහාධිකරණයේ දී පළමුවෙන් බැඳුම්කර නඩුව විභාගයට ගන්න | දිනමිණ

විශේෂ මහාධිකරණයේ දී පළමුවෙන් බැඳුම්කර නඩුව විභාගයට ගන්න

දූෂණ, වංචා සහ අපරාධ නඩු ඉක්මනින් විමසීම සඳහා පත් කරනු ලබන විශේෂ මහාධිකරණයේ දී පළමු නඩුව ලෙස මහ බැංකු බැඳුම්කර නඩුව විභාගයට ගන්නා ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු ඉල්ලීමක් කිරීමට යයි.

එම ඉල්ලීම මෙම සතියේදී ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්වරුන්ට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

දූෂණ, වංචා සහ අපරාධ නඩු ඉක්මනින් විභාග කිරිම සඳහා විශේෂ  මහාධිකරණයක් පිහිටුවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගිය වසර අවසානයේදි තීරණය කෙළේය. බැඳුම්කර ගණුදෙනුව ගැන පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීමට ජනාධිපතිවරයා පත් කළ විශේෂ කොමිසමේ වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා වෙත භාර දෙනු ලැබුවේ ඉකුත් සතියේදිය.

එම වාර්තාව අනුව නව මහාධිකරණයේ විභාගයට ගන්නා පළමු නඩුව ලෙස බැඳුම්කර නඩුව විභාගයට ගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයාට යොමු කරන ලෙස එජාප පසුපෙළ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ඉල්ලා සිටීමට නියමිතය. 


නව අදහස දක්වන්න