මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කළොත් දැඩි කි‍්‍රයාමාර්ග | දිනමිණ

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කළොත් දැඩි කි‍්‍රයාමාර්ග

මැතිවරණ ප‍්‍රචණ්ඩ කි‍්‍රයා මෙන්ම මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් දැඩි කි‍්‍රයාමාර්ග ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව අද සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණ.

එම සාකච්ඡාව අද පෙරවරු 10.30 ට රැස්වීම ආරම්භ වුයේ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශපි‍්‍රයගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන්.

පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ගැටළු සහ ලැබි ඇති පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමටය මැතිවරණ කොමිසම අද රැස් වුණේ.

මේ අතර පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ මේ දක්වා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් 24 ක් වාර්තා වී ඇති අතර අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සංඛ්‍යාව 59 ක්.

 


නව අදහස දක්වන්න