හුන්ඩායි ලංකා සමා­ගමෙන් IONIQ Hybrid සහ Creta රථ ශ්‍රී ලංකා­වට | දිනමිණ

හුන්ඩායි ලංකා සමා­ගමෙන් IONIQ Hybrid සහ Creta රථ ශ්‍රී ලංකා­වට

ශ්‍රී ලංකාවට හුන්ඩායි රථවාහන ගෙන්වා බෙදාහැරීමේ එකම නියෝජිතයන් වන හුන්ඩායි ලංකා සමාගම සිය අති නවීන තාක්ෂණයෙන් පරිපූර්ණ IONIQ Hybrid රථය සහ IONIQ Hybrid කාණ්ඩයේ ඉදිරියෙන්ම සිට Creta රථය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීමට මෑතකදී කටයුතු කළේය.

අලංකාර IONIQ Hybrid රථය මගීන්ට උපරිම සුවපහසුව හා ආරක්ෂාව ලබාදීම සඳහා සැලසුම් කළ අති නවීන විශේෂාංග රැසකින් සමන්විත වන අතර Creta රථය එම කාණ්ඩයේ සුවිශේෂී අලංකාරයක් හා ක්‍රියාකාරීත්වයක් මුසු වූ රථයක් ලෙස වෙළඳ පොළට පැමිණේ.

IONIQ Hybrid රථයේ Kappa 1.6 Atkinson GDI සිලින්ඩර 4 එන්ජිම ඉතා ඉහළ ඉන්ධන පිරිමැස්මක් ලබා දේ. එමෙන්ම එහි ඇතුළත් Lithium-ion Polymer බැටරිය සාම්ප්‍රදායික බැටරියට වඩා 25% ක කාර්යක්ෂමතාවක් පෙන්නුම් කරයි. මේ නිසා IONIQ Hybrid රථය අඩු Memory Sensitivity සහිත වීම, විශිෂ්ට ආරෝපණ/ විසර්ජන කාර්යක්ෂමතාව සහ විශිෂ්ට මට්ටමේ බලය වැනි ලක්ෂණ රැසකින් සමන්විත වේ. 


නව අදහස දක්වන්න