අදත් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් | දිනමිණ

අදත් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක්

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

මීට අමතරව දිවයිනේ සමහර ප්‍රදේශවල උදය කාලයේ දී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කළ හැකි බවද ඒම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...