අක්‍රමවත්ව කාපට් ඇතිරීමෙන් මාරක රිය අනතුරු | දිනමිණ


 

අක්‍රමවත්ව කාපට් ඇතිරීමෙන් මාරක රිය අනතුරු

 නාර්තුපාන - තෙබුවන මාර්ගයේ මීටර් 800 ක කොටසක් කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමට පියවරගෙන ඇතත් එම කාපට් ඇතිරීම මාරක රිය අනතුරුවලට හේතු වී ඇතැයි ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

පැරණි මාර්ගයට වඩා පටු ප්‍රමාණයක් අඟල් 06 ක් පමණ ඇතැම් ස්ථාන උස්ව පිහිටන සේ කාපට් අතුරා ඇත. මේ නිසා වාහන දෙකක් මාරුවීම හෝ වාහනයකට ඉඩදීම මාරක අනතුරකට හේතුවක් යැයි ප්‍රදේශවාසීහු කියති.

ඡායාරූපය - මීගහතැන්න සමූහ

නව අදහස දක්වන්න