වියලි කාලගුණයෙන් දෙලක්ෂ පනස් දහසකට පීඩා | දිනමිණ


 

වියලි කාලගුණයෙන් දෙලක්ෂ පනස් දහසකට පීඩා

දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 05 කට බලපා ඇති වියලි කාලගුණයෙන් පවුල් අසූ දහස් නවසීයක් පීඩාවට පත්ව ඇති බව වාර්තාවේ.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ, රවී ජයරත්න පැවසුවේ ඒ අතර පුද්ගලයින් දෙලක්ෂ පනස් හත් දහසක් වන බව ය.

නව අදහස දක්වන්න