තොඩුවාව දරුවෝ දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය ලබති | දිනමිණ

තොඩුවාව දරුවෝ දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය ලබති

මහවැව - තොඩුවාව සාන්ත අන්තෝනි මුනිඳුන්ගේ දේවස්ථානයේදී පසුගියදා ප්‍රථම වරට දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද ලැබූ දරු දැරියන් මීසම් සේවක දුෂන්ත පෙරේරා, මීසම් සහායක ටයිටස් රුද්‍රිගු පූජාප්‍රසාදීන් වහන්සේලා සමඟ සමූහ ඡායාරූපයේ වෙති.

ඡ‍ායාරූපය- මාදම්පේ සමූහ ඒ. පී. ගුණරත්න 

 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...