මැතිවරණ පැමිණිලි සඳහා විශේෂ ඒකකයක් | දිනමිණ


 

මැතිවරණ පැමිණිලි සඳහා විශේෂ ඒකකයක්

ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් මැතිවරණ පැමිණිලි බාරගැනීම සඳහා විශේෂ ඒකකයක් ස්ථාපිත කර තිබේ.
 
 සිදුවන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් සහ කඩකිරීම් පිළිබඳව සොයා බැලීම මෙහි අරමුණ බව ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.
 
මෙවර පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ දී කාන්තා අපේක්ෂිකාවන් ඉලක්ක කර සිදුවන ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා පිළිබඳව සිද්ධීන් වාර්තා වන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙම ඒකකයේ විශේෂ අවධානය යොමුකිරීමට නියමිතව තිබේ.
 
පැය විසි හතර පුරා ක‍්‍රියාත්මක 0773 088 135 හෝ 0773 762 112 දුරකථන අංකවලට ඇමතීමෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.
 
ඊට අමතරව 0112 505 574 ෆැක්ස් අංකයට ද පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

අදහස් 1ක් ඇත

This is a stupid commission, just like all other pompously named commissions. Human Rights have become a useful tool for criminally mindedin the West. Why are Asians kowtowing to these bamboozeling Western trends when they have sufficient laws to deal with wrongdoing ? Just 'jobs for the boys/girls' ???????????

නව අදහස දක්වන්න