ජීවිතය සහ ගීතය - LIVE | දිනමිණ

ජීවිතය සහ ගීතය - LIVE

 

පොහෝදා සජීවි විකාශය කොලොන්නාව පුරාණ විහාරස්ථානයේ සිට - UPDATE

Radio Dinamina නවම් පොහෝදා සජීවි විකාශය කොලොන්නාව පුරාණ විහාරස්ථානයේ සිට....

නවම් පෝදා සජීවී විකාශය කොළොන්නාව පුරාණ විහාරයේ සිට - UPDATE

උදෑසන ධර්මදේශනාව ශාත්‍රපති පූජ්‍යපාද සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද හිමිපාණන් කොළොන්නාව පුරාණ රජමහ විහාරස්ථානයේ සිට 


කොලොන්නාව පුරාණ විහාරස්ථානයේ ඉතිහාසය පිළිබඳව විහාරාධිපති ධම්මික ස්වාමීන්වහන්සේ 


නව අදහස දක්වන්න