බැඳුම්කර විවාදයට අවශ්‍ය පරිදි දින දෙන්න සූදානම් | දිනමිණ

බැඳුම්කර විවාදයට අවශ්‍ය පරිදි දින දෙන්න සූදානම්

බැඳුම්කර සහ බරපතල වංචා දූෂණ කොමිෂන් සභා වාර්තා පිළිබද පාර්ලිමේන්තු විවාදය සඳහා සියලු පක්ෂ නායකයින්ගේ එකගතාව පරිදි අවශ්‍ය තරම් ඉදිරි දින යොදාගැනීමේ බාධාවක් නොමැති බව කථානායක කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු විවාදය ලබන 06 වනදා පැවැත්වීමට තීරණය කෙරිණි.

කෙසේ වෙතත් එදින විවාදය සම්පූර්ණයෙන් පවත්වා අවසන් බවට ඉන් අදහස් නොවන බවයි කථානායක කාර්යාලය පෙන්වා දී ඇත්තේ.

පක්ෂ නායකයින්ගේ එකගතාව මත ඒ සඳහා අවශ්‍ය  තරම් ඉදිරි දින යොදාගැනීමේ හැකියාව පවතින බව ද සදහන්.

ඒ අනුව ලබන 06 වනදා බැඳුම්කර සහ බරපතල වංචා  දූෂණ කොමිෂන් සභා වාර්තා පිළිබද පාර්ලිමේන්තු විවාදය පැවැත්වීමෙන් පසු පක්ෂ නායකයින්ගේ එකඟතාව පරිදි ඒ පිළිබඳව තීරණය කළ හැකි බව  කථානායක කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන්ය .

නව අදහස දක්වන්න