කිරිමැටියාන නගරයේ බස්නැවතුම්පළක හැටි | දිනමිණ


 

කිරිමැටියාන නගරයේ බස්නැවතුම්පළක හැටි

වෙන්නප්පුව ආසනයට අයත් කිරිමැටියාන ප්‍රධාන නගරය මධ්‍යයේ ඇති බස්නැවතුම්පළක තත්ත්වයයි මේ. නගරයේ අලංකාරයටද පරිසර දූෂණයටද හේතුකාරක වී ඇති මෙවන් ස්ථාන වහා පිළිසකර කිරීමට අදාළ බලධාරින් මෙතෙක් පියවර ගෙන නොමැත්තේ මන්දැයි නගරවාසිහු අසති.

ඡායාරූපය- වෙන්නප්පුව විශේෂ - සුනිල් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ

නව අදහස දක්වන්න