සිරකරුවන් 544කට නිදහස | දිනමිණ

සිරකරුවන් 544කට නිදහස

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

70 වන නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් ජනාධිපති විශේෂ සමාව යටතේ සිරකරුවන් 544 දෙනෙකු නිදහස ලබා ඇත.

මින් හය (06) දෙනෙක් කාන්තාවෝ වෙති.

මීගමුව බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් 56ක්ද මහර බන්ධනාගාරයෙන් 46ක්ද, වැලිකඩ බන්ධනාගාරයෙන් 28ක්ද, කළුතරින් 42ක්, අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයෙන් 39ක්ද, අගුණකොළ පැළැස්ස බන්ධනාගාරයෙන් 06ක්ද වශයෙන් සිරකරුවන් නිදහස් කර ඇත.

දඩ මුදල් ගෙවා ගත නොහැකි ඇතුළු සුළු වැරදි සඳහා සිරගතවූවන් අවුරුදු 70 වැඩි දස වසරක සිර දඬුවම් ගෙවා අවසන් සිරකරුවන් වසරකට දින 07 බැගින් දඬුවම් කාලය අඩු කළ රැඳවියෝ එසේ නිදහස ලැබූහ. 

 


නව අදහස දක්වන්න