කුලදරුවන් සසුන්ගතවේ | දිනමිණ


 

කුලදරුවන් සසුන්ගතවේ

කිරින්දේ පදිංචි එච්.ජි . ප්‍රබෝද ධනංජය උදයංග සහ ලුනුගම්වෙහෙර පදිංචි පි.එම්. මමාස් දිස්නක යන කුලදරුවන් දෙදෙනා පසුගිය දින මාතර වෙලගොඩදි.බම්බලපිටිය සිරි වජිරාරාමාධිපති අමරපුර ධර්ම රක්ඛිත මහ නිකායේ ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත ත්‍රිකුනාමලයේ ආනන්ද නායක හිමිපානින් වෙතින් පැවිද්ද ලැබිය.

මෙම කුලදරුවන් දෙදෙනා පුජ්‍ය කිරින්දේ විපුලඤාන , පුජ්‍ය ලුනුගම්වෙහෙර සිලසුමන හිමි වරුන්වශයෙන් සසුන් ගතවිය. මෙම කුල දරුවන් දෙදෙනා ආනන්ද නායක හිමිපාණන වෙතින් පැවිද්ද ලබන අයුරු ඡායාරුපයෙන් දැක්වේ.

මාතර සමුහ ඩබ්ලිව්.පි.ධර්මසේන 

නව අදහස දක්වන්න