ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව­වි­ද්‍යා­ල­යීය අධ්‍යා­පන පීඨය 15වැනි වසර සම­රයි | දිනමිණ

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව­වි­ද්‍යා­ල­යීය අධ්‍යා­පන පීඨය 15වැනි වසර සම­රයි

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයීය අධ්‍යාපන පීඨය, ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ඇති අධ්‍යාපන පීඨ දෙක අතරින් එකක් වේ. 2003 වසරේදී ආරම්භ වූ මේ පීඨය විවෘත හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය යටතේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු දැනුම සංවර්ධනය හා වෘත්තීය භාවිතයන් සැපයීමේ ඉදිරිපෙළ ගමන්කරු වශයෙන් ක්‍රියාකරනු ලබයි. සහතික පත්‍ර මට්ටමේ සිට දර්ශනශූරී උපාධි මට්ටම දක්වා වැඩසටහන් 15කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පිරිනමන මේ පීඨය එයට අමතරව කෙටිකාලීන පාඨමාලා රැසක් අධ්‍යයනාංශ තුනක් යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලබයි. ද්විතියික හා තෘතියික අධ්‍යයනාංශය, පූර්ව පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යයනාංශය හා විශේෂ අවශ්‍යතා පිළිබඳ අධ්‍යයනාංශය ඒ අතර වේ.

එහි විශාලතම අධ්‍යයනාංශය ලෙස ද්විතියික හා තෘතියික අධ්‍යයනාංශය සැලකෙන අතර, එමගින් ඉතා ජනප්‍රිය වැඩසටහනක් වන පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (PGDE)පාඨමාලාව සිය අධ්‍යයන හා ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන ජාලය ඔස්සේ දිවයින පුරා ගුරුවරුන් 3000කට අධික පිරිසකට වෘත්තීය අධ්‍යාපන පහසුකම් සපයමින් සිටියි. මෙයට අමතරව අධ්‍යාපනපති (MED)උපාධිය පිරිනැමීමට කටයුතු සලසා දී තිබෙන අතර, පාසල් ගුරුවරුන්ගේ හා අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය කඩඉම් සපුරා ගැනීමටත්, අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍රයන්හි විශේෂඥතාව ලබාගනිමින්, අධ්‍යාපන පර්යේෂණ අවශ්‍යතා, හඳුනාගනිමින් පර්යේෂණ සඳහා යොමුවීමටත් අවස්ථාව සලසා දී තිබේ.

එමෙන්ම, ගුරු අධ්‍යාපනඥයන් සඳහා සංවිධානය කර තිබෙන ගුරු අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති පාඨමාලාව ද්විතියික හා තෘතියික අධ්‍යයනාංශය මඟින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන තවත් සුවිශේෂී වූ වැඩසටහනකි. 2008 දී පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය අන්තර්ජාතික සම්මානයෙන් පිදුම් ලද (Commonwealth of Learning) මේ වැඩසටහන මගින් විදුහල්පතිවරුන්, අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු මෙන්ම ගුරු උපදේශකයන් හට ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව සැපයීමට කටයුතු කරනු ලබයි.

මෙයට අමතරව අධ්‍යාපනවේදී (ස්වභාවික විද්‍යා) හා අධ්‍යාපනවේදී නාට්‍ය හා රංගකලාව (ටවර්හෝල්) පදනම හා එක්ව පවත්වාගෙන යමින් එම සුවිශේෂී ක්ෂේත්‍රයන් වෙත ප්‍රවීණ ගුරුභවතුන් සපයා දීමටද ක්‍රියාකරමින් සිටියි. ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ඇති එකම අධ්‍යයනාංශය වශයෙන් සුවිශේෂී වූ අධ්‍යයනාංශයක් ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යලයීය අධ්‍යාපන පීඨය සතුවේ. එනම් මුල් ළමාවිය හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අධ්‍යයනාංශයයි. එමගින් පූර්ව පාසල් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ සහතික පත්‍ර වැඩසටහන, මෙන්ම මුල් ළමාවිය හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ඩිප්ලෝමා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරයි.

එමෙන්ම 2018 වර්ෂයේ සිට අධ්‍යාපනවේදී (ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය) උපාධිය පිරිනැමීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙ.

එසේම ළමා සංවර්ධනය පිළිබඳ පුහුණු හා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක්ද, කොළඹ, මහනුවර හා මාතර ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයන්හි ආදර්ශ පෙර පාසල් තුනක් ද මේ අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. එයට අමතරව කොළඹ ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානය තුළ ඉතා සුවිශේෂී වූ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක් ද පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

එහි සේවය කරන්නා වූ අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉමහත් කැපවීම තුළින් මේ සියලු සිදු කිරීමට හැකිවී තිබේ. ඒ අනුව දුරස්ථ අධ්‍යයන ක්‍රමවේදය යටතේ දැනුම් සංවර්ධනය හා වෘත්තීය භාවිතයන් ලබාදෙමින් ජාතියේ අධ්‍යාපනික සංවර්ධනයට උරදෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන පීඨය සිය 15 වැනි සංවත්සරය පෙරේදා (06) දින සැමරීය.

එසේම අධ්‍යාපන පීඨය සිය 15 වැනි සංවත්සරය සමරනු ලැබුවේ විවෘත හා දුරස්ථ අධ්‍යයන ක්‍රමය මගින් දැනුම් සංවර්ධනය හා වෘත්තීය භාවිතයන් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුරෝගාමියා වීමේ අභිමානයද පෙරදැරි කරගෙනය.

 

චිත්‍රාංගනී හේවාපතිරණ

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය

අධ්‍යාපන පීඨය

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය


නව අදහස දක්වන්න