ඔලිම්පික් නාම යෝජනාවලට එරෙහි විරෝධතා භාර ගැනීම හෙට අවසන් | දිනමිණ

ඔලිම්පික් නාම යෝජනාවලට එරෙහි විරෝධතා භාර ගැනීම හෙට අවසන්

ප්‍රින්ස් ගුණසේකර

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු නිලවරණයට ඉදිරිපත් කළ නාම යෝජනාවලට එරෙහි විරෝධතා භාර ගැනීම හෙට අවසන් වෙයි. නාම යෝජනා විරෝධතා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ තබා ඇති සීල් කරන ලද පෙට්ටියකට දැමිය යුතු අතර විරෝධතා විභාගය මේ 15වැනිදා සිදු කිරීමට නියමිතය.

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු නිලවරණය සඳහා ඉදිරිපත්ව සිටින රොහාන් ප්‍රනාන්දු හා සුරේෂ් සුබ්‍රමනියම් යන පාර්ශ්ව දෙක නාම යෝජනා 27ක් භාරදී ඇති අතර ප්‍රනාන්දු පාර්ශ්වයෙන් මේ වනවිට විරෝධතා කිහිපයක් යොමු කර ඇතැයි වාර්තා වේ. රොහාන් ප්‍රනාන්දු පාර්ශ්වයේ නාම යෝජනාවලට එරෙහිව සුබ්‍රමනියම් පාර්ශ්වය කිසිදු විරෝධතාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානමක් නැතැයි පැවැසේ.

ජාතික ඔලිමිපික් කමිටු නිලවරණය ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්වරුන් වන ආර්. එම්. බී. රත්නායක, එස්. විරිතමුල්ල හා ලියනගමගේ යන මහත්වරුන්ගෙන් යුත් කමිටුවක් ඉදිරියේ මේ 23වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත අතර විරෝධතා විභාගය ද නිලවරණ කමිටුව සිදුකරනු ඇත.


නව අදහස දක්වන්න