අලව්ව නගරයට ගුවන් පාලමක් එපාද? | දිනමිණ

අලව්ව නගරයට ගුවන් පාලමක් එපාද?

 අලව්ව දුම්රිය ගේට්ටුව අසල තුන්මන් හන්දියේ දිනපතා සිදුවන වාහන තදබදය නිසා මෙම ස්ථානයට ගුවන් පාලමක් අථ්‍යාවශ්‍ය බව ජනතාව පෙන්වාදෙති. මෙම අලව්ව නගරයේ දුම්රිය ගේට්ටුව දිනකට පැය හයක් පමණ වසා තබන බව කියැවේ එසේ වැසෙද්දී කොළඹ කුරුණෑගල නාරම්මල හා ගිරිඋල්ල බලා යන වාහන බොහෝ වේලාවක් නවතා තැබීමට සිදුවී ඇත. මෙම ස්ථානයට ගුවන් පාලමක් ඉදිකිරීම සදහා අදාල අංශ මගින් සැලසුම් කර ඇතත් එය මෙතෙක් ප්‍රමාද මන්දැයි ජනතාව ප්‍රශන කරති.

ඒ කීර්තිසිංහ අලව්ව විශේෂ

 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...