අරලගංවිලට සූර්ය බලයෙන් විදුලි වැටක් | දිනමිණ

අරලගංවිලට සූර්ය බලයෙන් විදුලි වැටක්

සූර්ය බලය යොදා ගනිමින් ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු විදුලි වැටක් නිර්මාණය කිරීමට පොලොන්නරුව අරලගංවිල පදිංචි කේ. පී. ජගත් ගාමිණී මහතා සමත් විය.

කිසිම සතකුට හානි සිදු නොවීමට හෙතෙම මේ විදුලි වැට සකසා තිබේ. මෙහි කණු වලට ද විදුලිය සම්බන්ධ කර ඇත. මේ නිසා වන සතුන්ට විදුලි වැටේ කණු වලටවත් හානි සිදු කිරීමට නොහැකිය. මෙවැනි විදුලි වැටක් අරලගංවිල ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති අතර මෙය ඉතා සාර්ථක බව ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව පවසති.

පොලොන්නරුව දිසා සමූහ
ඇම්. පී. සරත්


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...