පනාගොඩ ඇළ මාර්ගය අවහිරයි: ගොඩගම නගරයේ අපජලය එක තැන | දිනමිණ

පනාගොඩ ඇළ මාර්ගය අවහිරයි: ගොඩගම නගරයේ අපජලය එක තැන

 ගොඩගම 125 පාදුක්ක බස් මාර්ගයෙහි බෝක්කුවලින් පිටවන සියලු අපජලය හා වැසිජලය පිටවිය යුත්තේ 190 මාර්ගයේ 27න් 02 නැමැති පනාගොඩ ප්‍රධාන ඇළ මාර්ගයෙනි.

එම ඇළ මාර්ගය වසර ගණනක පටන් ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීම හේතුවෙන් හා 190 මාර්ගයේ 27න් 02 ඇළ මාර්ගයෙන් පහළට ගලා යායුතු ජලය නැවත 125 පාදුක්ක බස් මාර්ගයේ බුදු මැඳුර අසලින් ඇති බෝක්කු තුළම රැඳී තිබීමෙන් බෝධියේ බෝ කොළ ද ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඉටිකොළ වැනි දෑ ද එක්රැස්ව ජලයේ පල්වීම හේතුවෙන් ගොඩගම නගරයේ බෝධිය අවට සහ ගොඩගම නගරය පුරා අධික දුර්ගන්ධයක් පවතින බවත් මෙම කාණු පද්ධතිය උස්ව සකස්කිරීමට හැකිනම් මෙම ගැටලුවට විසැඳුම් ලැබෙන බව ජනතාව පවසති.

190 මාර්ගයේ පිහිටි 27න් 02 පනාගොඩ ඇළ මාර්ගය ට වඩා 125 පාදුක්ක බස් මාර්ගයේ පිහිටි බෝක්කුව පහත්ව පිහිටා තිබීම මෙම ගැටලුවට තවත් එක් හේතුවක් ලෙස ජනතාව පෙන්වා දෙන අතර කිසිදු රජයේ වගකිවයුතු ආයතනයකින් මේ වනතුරුත් මෙම ගොඩගම ප්‍රධාන කානු ගැටලුව සඳහා විසදුම් නොලැබුණු බවත් ජනතාව පවසති.

සටහන සහ ජායාරූප
ගොඩගම සමූහ ප්‍රියංගි ජයසිංහ 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...